Vores arbejdsplads

Her er der rum og plads til alle

I Sanistål arbejder vi for udvikling - både af den enkelte kollega og af vores fælles arbejdsplads.

Vi stræber hele tiden efter at blive endnu bedre, til det vi gør. Derfor er et sundt arbejdsmiljø, et stærkt fællesskab og uddannelse afgørende for individuelle samt fælles mål og resultater.

Sanistål er en del af Ahlsell. Læs om handlen i vores nyhed fra den 22. december 2022.

Se ledige stillinger

smiley_ikon_40x40px

Kultur

Vi arbejder for en stærk kultur og et sundt arbejdsmiljø

Janteloven er ikke et tema her og bliver det med garanti aldrig. For os er gensidig respekt og tillid altafgørende. Vi tænker positivt og ser muligheder frem for begrænsninger. Vi hjælper og roser hinanden. Vi gør alt for, at både kolleger, kunder og samarbejdspartnere får en positiv oplevelse hos os. 

Det er godt at arbejde i Sanistål. Det viser vores årlige medarbejdertilfredshedsanalyse, som er et uundværligt redskab til at skabe trivsel og gode rammer for vores arbejde. Tonen er fri og venskabelig, og vi er nede på jorden. Hver især tager vi ejerskab for at nå i mål med de forandringer og projekter, vi igangsætter.

Det er også sikkert at arbejde i Sanistål. Vi arbejder proaktivt og systematisk med at forebygge arbejdsulykker, så vi alle kan gå trygt på arbejde. Sikkerhed er en naturlig del af vores arbejde, hvor vi er fælles om at skabe en sikkert arbejdsmiljø. 

id4242_content_468x365px_kultur_jan22
Faellesskab-1

Fællesskab

Vi hylder fællesskabet

Vi dyrker fællesskabet, har det sjovt med hinanden og holder sammen i tykt og tyndt. Det gør vi hver dag på jobbet men selvfølgelig også ved andre lejligheder.

Hvert år samles alle kolleger til et fyraftensarrangement. Vi mødes regionsvis under hyggelige forhold og bliver opdateret på, hvor Sanistål er, og hvor vi er på vej hen i forhold til strategi og mål. Vi møder også vores kolleger fra andre byer og afdelinger og nyder samværet med dem, inden vi afslutter med lidt let mad.

Hvert 2. år mødes vi på tværs af afdelinger og landsdele og er fælles om en weekend, der byder på både konkurrencer, hygge, fest og masser af kollegialt samvær. Du behøver ikke at vælge “hammerkast”, fordi du er værktøjssælger - der er mulighed for at deltage i en lang række forskellige discipliner, som alle kan være med til. Formålet er, at vi skal styrke sammenholdet og have det sjovt sammen - både under konkurrencerne og den store festmiddag om lørdagen.

I flere byer er der lokale personaleforeninger, som arrangerer sjove og hyggelige arrangementer året rundt – f.eks. biograftur, sommerfest, julefrokost, DHL-løb, foredrag osv.

På vores intranet publicerer vi løbende artikler om, hvad der sker i Sanistål af nye projekter, opdatering på strategi og planer, præsentation af andre afdelinger, portrætter af kolleger og en masse andre spændende historier. Artiklerne udkommer også fire gange årligt i vores medarbejderblad Sani-Info.

id4429_468x365px_faellesskab_juni21
Karriere

Karriere

Vi giver dig karrieremuligheder

Et karriereforløb hos os rimer på muligheder. Vi strækker os til det yderste for at give dig udfordringer, der udvikler dig både fagligt og personligt. Selvom du er ny, bliver du ikke skånet. Du er her, fordi vi har brug for dig. Du får stor ansvarsfrihed, spændende udfordringer, mange forskellige opgaver og et værdifuldt netværk.

Udvikling og opkvalificering er en naturlig del af karrieren i Sanistål. Du kan dyrke og udvikle dine faglige kompetencer på forskellige kurser og uddannelser - også på Saniståls egen uddannelses-skole. Får du med tiden lyst til at prøve kræfter med et andet job i Sanistål, er det også en mulighed. Vi tror på, at dygtige og motiverede medarbejdere er en forudsætning for, at Sanistål kan yde en høj grad af kvalitet og service over for vores omverden.

I Sanistål er vi med dig hele vejen - helt frem til den dag, du trækker dig tilbage. Som medarbejder får du tilbudt en attraktiv pensionsordning med adgang til en række fordele som f.eks. juridisk service, kurser og helbredssikring, der giver mulighed for behandling på privathospital, kiropraktor, fysioterapi m.m.

id4242_content_468x365px_karriere_jan22
Medindflydelse

Medindflydelse

Vi lytter til dig

Du har indflydelse på både din egen arbejdssituation og på Sanistål som helhed. Vi lytter til dine idéer og forslag, og vi tager kritik og indvendinger alvorligt.

Vores Samarbejdsudvalg består af tillidsfolk fra forskellige afdelinger i Sanistål. Samarbejdsudvalget er dit talerør til ledelsen og giver dig mulighed for at sætte dit fingeraftryk på personalepolitik, samarbejde og udvikling.

Også på højeste niveau har du som medarbejder noget at skulle have sagt. Hvert 4. år vælges medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. Bestyrelse og direktion varetager den samlede ledelse af Sanistål i et konstruktivt samarbejde.

id4242_content_468x365px_vi_lytter_til_dig_jan22
id4429_500x300px_tove_juni21

Tove Minna Antonsen

Tove takker af efter knap 50 år i Sanistål. Hun er nu gået på pension og har i den forbindelse modtaget Den Kongelige Belønningsmedalje. Kollegaerne har haft størst værdi.

Læs Toves historie

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

”Vigtigere end nogensinde med aktive medarbejdere i Saniståls bestyrelse,” siger CEO Claudio Christensen. 

Læs om Gitte og Kim, der er valgt i perioden 2022-2026

id4429_500x300px_generalforsamling_juni21
id4429_500x300px_peoplenculture_juni21

People & Culture

Vi vil være en arbejdsplads, hvor alle oplever, at de har mulighed for at udvikle sig og gøre en forskel, og hvor vi går stolte hjem fra arbejde hver eneste dag. 

Læs om vores P&C afdeling, som sidder med i Country Management Team