ANBEFALET OFFENTLIGT BETINGET FRIVILLIGT KØBSTILBUD

Angående 2.922.875 aktier i Sanistål A/S ("Sanistål") fremsat af Ahlsell Danmark ApS ("Tilbudsgiver"). 

Begrænsninger på Købstilbuddet 

Generelt: 

Tilbudsgiverens offentlige tilbud på aktier ejet af minoritetsaktionærerne i Sanistål, som vil blive beskrevet i et tilbudsdokument  med evt. tilhørende tillæg, der er gjort tilgængeligt på denne hjemmeside ("Købstilbuddet") sammen med visse andre dokumenter relateret til Købstilbuddet, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet vil kræve udstedelse af et tilbudsdokument, registrering eller aktiviteter ud over, hvad der kræves i henhold til dansk ret. Købstilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte til aktionærer, der er bosiddende i jurisdiktioner, hvor afgivelsen af Købstilbuddet eller accept deraf vil udgøre en overtrædelse af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion, og tilbudsdokumentet på denne hjemmeside må ikke distribueres til aktionærer, der er bosiddende i en sådan jurisdiktion. Enhver person, der kommer i besiddelse af dette tilbudsdokument er forpligtet til selv at indhente alle nødvendige oplysninger om gældende begrænsninger samt at overholde disse. Købstilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte i, til eller fra Det Forenede Kongerige, Japan, USA, Canada, Australien, Sydafrika eller nogen anden jurisdiktion, i hvilken fremsættelsen af Købstilbuddet ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion (en "Udelukket Jurisdiktion"). Købstilbuddet gælder ikke og kan ikke accepteres fra eller i Det Forenede Kongerige, USA, Canada, Australien, Japan eller Sydafrika eller nogen anden Udelukket Jurisdiktion. I overensstemmelse hermed bliver eksemplarer af dette tilbudsdokument og ethvert medfølgende dokument hverken direkte eller indirekte fremsendt pr. e-mail eller på anden måde videresendt, distribueret eller sendt og må hverken direkte eller indirekte fremsendes eller på anden måde videresendes, distribueres eller sendes i, til eller fra Det Forenede Kongerige, Japan, USA, Canada, Australien, Sydafrika eller nogen anden Udelukket Jurisdiktion, hvor dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion, og personer, der modtager dette tilbudsdokument og ethvert medfølgende dokument, må ikke fremsende dem pr. e-mail eller på anden måde distribuere dem eller sende dem i, til eller fra disse jurisdiktioner, da dette vil ugyldiggøre enhver påstået accept af Købstilbuddet fra aktionærer i disse jurisdiktioner. 

Den enkelte aktionær opfordres til at rådføre sig med sin egen skatterådgiver vedrørende de skattemæssige konsekvenser af accept af Købstilbuddet. 

Bekræftelse 

Ved at trykke på "Jeg bekræfter og accepterer"-knappen nedenfor, bekræfter og accepterer du hvert af følgende punkter: 

  • at du har læst og forstået oplysningerne givet ovenfor, at du ikke er undergivet nogen af Købstilbuddets ovenfor anførte begrænsninger, og at kommunikation om Købstilbuddet lovligt må rettes til dig, og at Købstilbuddet lovligt må adresseres til dig; 
  • at du ikke befinder dig i eller er bosiddende i nogen jurisdiktion, hvor afgivelsen af Købstilbuddet vil udløse en forpligtelse for Sanistål, Tilbudsgiver eller nogen af deres associerede selskaber eller nogen anden Person til at indgive eller registrere et tilbudsprospekt eller noget andet dokument eller til at foretage nogen anden eller yderligere handling i relation til Købstilbuddet, i eller som følge af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion; 
  • at du ikke vil kopiere eller videresende nogen af de dokumenter, der er tilgængelige på denne hjemmeside, til andre; 
  • at du ikke vil anvende noget dokument, der er tilgængeligt på denne hjemmeside, til noget formål ud over dine overvejelser som aktionær om, hvorvidt du vil sælge dine aktier til Tilbudsgiver; og 
  • at du forstår, anerkender og accepterer, at manglende overholdelse af ovenstående kan resultere i en overtrædelse af gældende lovgivning og/eller skadeserstatning til Sanistål, Tilbudsgiver, deres associerede selskaber eller andre personer, for hvilken du kan blive holdt ansvarlig. 
Jeg accepterer ikke